Artikler


63 milliarder pr. år

Antal dyr dræbt på verdensplan af kød-, mælke- og æggeindustrierne, siden du åbnede denne side. Tallene er eksklusiv fisk og andre vanddyr, der dræbes i milliardvis årligt.
Baseret på statistik fra 2010 fra FNs Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) "United Nations' Global Livestock Production and Health Atlas"

Hvorfor antispeciesisme?

Vi er alle enige i, at det er moralsk forkert at påføre dyr "unødvendig" lidelse og død. Men hvad betyder det egentlig?
Som minimum må det betyde, at det er forkert at påføre dyr lidelse og død, alene fordi vi finder nydelse og fornøjelse ved det, fordi det er bekvemt eller blot en vane.
Men langt størstedelen af vores brug af dyr – stort set det hele – kan ikke retfærdiggøres af andet end netop nydelse, fornøjelse, bekvemmelighed eller vane.


Ifølge FN dræber mennesker hvert år ca. 53 milliarder dyr til brug som fødevarer, ikke inkluderet fisk.
Hvis vi skal kunne retfærdiggøre disse drab, må det mest grundlæggende spørgsmål, vi kan stille os selv, være:


Hvordan adskiller mennesket sig fra alle andre dyr og på hvilken måde giver det os ret til at udnytte dem? Med andre ord - Hvad er et rationelt og logisk argument, der kan forklare, hvorfor menneskers vold mod andre mennesker er forkert, mens menneskers vold mod andre dyr er i orden?


Tradition kan ikke være et argument, da der også har været tradition for at undertrykke sorte, kvinder og homoseksuelle.


Intelligens kan ikke være et argument, da vold mod visse svært mentalt handicappede mennesker så principielt også ville kunne forsvares.


Nydelse kan heller ikke være et argument, da en voldsmand sikkert også nyder at yde vold mod sit offer.


Sundhed kan ikke være et argument, da vi sagtens kan leve uden animalske produkter, og forskning i stigende grad viser, at det er langt sundere.


Økobalance kan ikke være et argument, da den animalske industri er fuldstændig unødvendig for opretholdelse af landbrug og ovenikøbet den største synder i forhold til klimaforandringer - langt større end den samlede transportsektor.


Altså kan vi kun retfærdiggøre volden på baggrund af art, hvilket er et ligeså irrelevant kriterie som race, køn og seksualitet.


Speciesime = Racisme = Sexisme = Heterosexisme

Alle dyr med nervesystem eller hjerne er følende væsner, der er i stand til at føle smerte.
Planter er dog ikke i besiddelse af hverken hjerne eller nerver og kan således ikke føle smerte - Netop derfor er det relevant at sætte grænsen ved planter og ikke ved andre dyr.


Vi siger ikke, at det på forhånd er givet, at det er forkert at udnytte et følende væsen. Men hvis man mener, det er forkert at yde vold mod et menneske, må man nødvendigvis kunne opstille nogle kriterier for, hvorfor det er forkert. Så alle vores argumenter bygger på den grundantagelse, at det er forkert at udnytte og yde vold mod mennesker.


Hvis vi herefter skal kunne retfærdiggøre vold mod andre dyr, må vi finde frem til nogle særegne præmisser ved mennesket, der gør det overlegent i forhold til alle andre følende væsener. Og som vi tidligere har påpeget, så findes der kun en grundlæggende forskel - at vi er en anden art. Alle andre forskelle er gradsforskelle, der findes i højere eller mindre grad blandt både mennesker og andre dyr.


Veganisme er løsningen!

Kun ved at udelukke alle animalske produkter fra dit liv kan du stoppe dit bidrag til dyremishandlingen, da dyr som udnyttes for mælk, æg eller andre produkter behandles ligeså dårligt, om ikke værre, end "køddyrene", og når de ikke længere er produktive nok, ender de op i det samme slagtehus. Endvidere er både tyrekalve og hanekyllinger blot spildprodukter, der dræbes fra fødslen, da opfostring ikke er profitabelt.


Derfor – bliv veganer, og arbejd aktivt for at udbrede veganisme og antispeciesisme!

Støt vores arbejdeKalender

Arrangementer og møder skrives pt. hovedsageligt ud på vores Facebook-side.


Hvorfor antispeciesisme?

Brug 12 minutter på at se, hvordan kød, mælk og æg produceres.