63 milliarder pr. år

Antal dyr dræbt på verdensplan af kød-, mælke- og æggeindustrierne, siden du åbnede denne side. Tallene er eksklusiv fisk og andre vanddyr, der dræbes i milliardvis årligt.
Baseret på statistik fra 2010 fra FNs Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) "United Nations' Global Livestock Production and Health Atlas"

Ordforklaringer

Antispeciesisme: Antispeciesisme er bekæmpelse af menneskets diskriminerende adfærd over for andre arter.


Veganisme: Veganisme er den praktiske manifestation af antispeciesisme. Veganere boykotter al brug af ikke-menneskelige dyr til menneskelige formål – det være sig til mad, tøj, underholdning og eksperimenter. Det handler om at skabe en ny model for, hvordan mennesket behandler andre dyrearter, og den aktive udbredelse af antispeciesisme står over forbrugselementet, som også er vigtigt, men sekundært.


Dyrerettigheder: Dyrerettigheder er et forsøg på at definere, hvilke basale interesser alle dyr, herunder mennesker, har til fælles, og deraf hvordan vi som minimum bør behandle dem alle. Der findes rettigheder, der kun er relevante for mennesker, såsom stemmeret, men retten til liv og frihed er lige relevant for et menneske, en ko, en gris, en høne osv.


Rettigheder: Rettigheder er et forsøg på, ud fra et retfærdigt og rationelt grundlag, at skabe et minimum af frihed, som ethvert individ med relevante karakteristika har krav på, for i sidste ende at maksimere friheden for alle. F.eks. er evnen til at føle smerte et relevant karakteristika for retten til at undgå smerte.


Diskrimination: Diskrimination er forskelsbehandling baseret på irrelevante kriterier, uden et rationelt fundament.


Heterosexisme: Heterosexisme er diskrimination pba. seksualitet.


Racisme: Racisme er diskrimination pba. race, eller hudfarve.


Sexisme: Sexisme er diskrimination pba. køn. Man kan også bruge ordet kønschauvinisme.


Speciesisme: Speciesisme er diskrimination pba. art. Man kan også bruge ordet artsdiskrimination eller artschauvinisme.

Støt vores arbejdeKalender

Arrangementer og møder skrives pt. hovedsageligt ud på vores Facebook-side.


Hvorfor antispeciesisme?

Brug 12 minutter på at se, hvordan kød, mælk og æg produceres.