Artikler


63 milliarder pr. år

Antal dyr dræbt på verdensplan af kød-, mælke- og æggeindustrierne, siden du åbnede denne side. Tallene er eksklusiv fisk og andre vanddyr, der dræbes i milliardvis årligt.
Baseret på statistik fra 2010 fra FNs Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) "United Nations' Global Livestock Production and Health Atlas"

Problemet med vegetarisme

Mange bliver vegetarer af etiske grunde, fordi de er imod den måde andre dyr behandles på i industrien, og at de intentionelt dræbes for vores skyld. Paradoksalt nok fortsætter mange vegetarer med at støtte både mælke- og æggeindustrien, der har præcis de samme konsekvenser for dyrene – intentionel og unødvendig påføring af lidelse og død. Og som du kan læse nedenfor, er dette uundgåelige konsekvenser, uanset hvor lille produktionen måtte være.

Herudover er der et grundlæggende moralsk problem ved al menneskelig brug af andre dyr som produktionsmidler, da de har status som ejendom og ikke er i stand til at give et informeret samtykke.Hvorfor ægge- og mælkeproduktion aldrig kan være etisk forsvarligt uanset i hvilken skala, det foregår.

Det vigtigste og mest oversete etiske aspekt ved menneskers forbrug af æg og mælk er, at for hver æglæggende høne og mælkegivende ko, er en hane blevet dræbt fra fødslen og en tyrekalv enten dræbt fra fødslen eller i kødindustrien.


Uanset hvor en ægge- eller mælkeproduktion finder sted, og hvilken størrelse den har (dyrefabrik eller hobbylandbrug), vil der være en "overflod" af hanekyllinger og tyrekalve, som ikke kan bruges til produktion.
Der rejser sig to spørgsmål:

  1. Hvad sker der med ALLE hanekyllinger og tyrekalve – ikke blot nogle få stykker – men ALLE?
  2. Hvad sker der med hønsene og køerne, når de ikke længere producerer nok æg og mælk til, at det er profitabelt?

Hvis de "udtjente" høns og køer samt ALLE haner og tyre fik lov at leve indtil, de døde en naturlig død – høns kan leve i over 10 år og køer kan leve i 20-25 år – ville farmen snart have tusinder af ”udtjente” høns og køer samt haner og tyre at tage sig af. Åbenlyst ville det, at skulle tage sig af alle høns, haner, køer og tyre i deres fulde levetid, skabe kæmpe udgifter og pladsproblemer og dermed skære voldsomt i profitten for farmen. Selv i et lille hobbylandbrug med f.eks. 10 høns, kan man hurtigt regne sig frem til, at man efter 10 år vil have 50 høns og 50 haner, hvoraf kun 10 af hønsene er produktive.


Så hvad sker der med ALLE haner og tyre? Og hvad sker der med ALLE de "udtjente" høns og køer?


Høns regnes generelt for ”udtjente” efter 1-2 år, og køer regnes generelt for "udtjente" efter 5-6 år. Det betyder altså, at farmen skal sørge for mad, beskyttelse, dyrlæge osv. for de samme høns og køer i henholdsvis 10 og 20 år efter, de ikke længere er produktive.
Hanerne og tyrene vil udover mad, beskyttelse, dyrlæge osv. også kræve utallige separate indhegninger hele livet igennem.


Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at lave profit på mælk og æg med mindre, man dræber haner og tyre fra fødslen eller i kødindustrien og høns og køer, når de er "udtjente".

Støt vores arbejdeKalender

Arrangementer og møder skrives pt. hovedsageligt ud på vores Facebook-side.


Hvorfor antispeciesisme?

Brug 12 minutter på at se, hvordan kød, mælk og æg produceres.